De Klok moat werom!

De Klok moat werom!
Actueel

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 20 18
De klok moat werom!

In 1797 werd de huidige Mariakerk gebouwd, zonder toren. In 1896 besloot het toenmalige kerkbestuur om er alsnog een toren op te zetten. Maar wie zou dat betalen? Besloten werd één van de klokken uit de klokkenstoel naast de kerk te verkopen. Daar was de kerkvoogd het absoluut niet mee eens: woedend verliet Tjalle Tamme de vergadering: ‘As ik dea gean, wol ik troch twá klokken bebongele wurde!’, en met deze woorden sprak hij zijn vloek uit over het dorp. Het is hoog tijd dat de klok terugkomt, om Tjalle Tamme’s vloek eindelijk op te heffen. In De Klok moat werom! zul je zien of dit gaat lukken. 

De speeldata zijn:
10 oktober Try-Out,
11 oktober Première,
12, 13, 14 oktober
Locatie: Mariakerk Kortezwaag

Kaartverkoop niet via De Skâns!!!