Raadsvergaderingen en de nieuwe MFA

U heeft het in de Sa! kunnen lezen… Kort na de informatieavond in de Skâns, een paar weken terug, werden we verrast door een vraag vanuit de gemeenteraad.  Er werd gevraagd om in december niet alleen de haalbaarheid van het huidige plan aan te tonen, maar ook de alternatieve scenario’s nogmaals op een rij te zetten. Om aan deze vraag tegemoet te komen zijn er daarom vier scenario’s opgesteld. 

Het standpunt van De Skâns is duidelijk. Wij willen onze gasten en gebruikers vandaag, morgen en overmorgen verwelkomen en voorzien van alle gemakken. Wij willen de huiskamer van Gorredijk vorm geven waarin iedereen welkom is en zich thuis voelt.  Daarom kiest De Skâns voor scenario 1A: samen met de basisschool onder een dak, met ieder een eigen ingang en direct naast de Burgermeester Harmsmaschool. Het hoogst haalbare binnen de beschikbare budgetten. In deze optie zien we alle voordelen van samen onder een dak en heel dicht bij elkaar en alle synergie die we daarbij kunnen behalen. En niet onbelangrijk: in dit scenario zitten alle ruimtes die we nu ook hebben. Iedere gebruiker vindt daarmee weer haar eigen plek in de nieuwe MFA.

Het college van B&W staat achter dit scenario en vraagt de gemeenteraad dan ook hiermee in te stemmen.

 

Op 24 november, in een besloten bijeenkomst, hebben wij: De Skâns, de BHS en Flambou/Trimbeets de gemeenteraad nogmaals geïnformeerd over onze toekomstvisies en de voordelen van samenwerking in onze nieuwe MFA. 

 

De gemeenteraad bespreekt in de oriënterende raadsvergadering van 18 december de MFA.