Geen categorie

Imago onderzoek De Skâns Gorredijk

Wij zijn vier communicatiestudenten van de NHL Stenden Hogeschool en zijn bezig met een onderzoek naar het imago van De Skâns te Gorredijk. Dit om De Skâns beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de bezoekers. Het invullen duurt slechts enkele minuten, wilt u ons helpen?

 Als u tussen de 50 en 75 jaar oud bent en woonachtig in Gorredijk, Lippenhuizen, Jubbega, Terwispel, Oudehorne, Bontebok, Jonkerslân en Langezwaag, dan kunt u ons enorm helpen door de volgende enquête in te vullen. Deze enquête is anoniem en wij vragen dus ook niet naar naam en adres. Voor de betrouwbaarheid willen wij wel graag weten waar u woont en in welke leeftijdscategorie u valt.

 Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

 Bedankt voor uw hulp!
Menno Jansma, Esther Moes, Ewoud Rijpkema, Manon Strikwerda

Start hier met de enquête Imago onderzoek de Skâns