Geen categorie

Samenwerking It Stee, De Opstap, Seniorenweb, X-tra en De Skâns Gorredijk

Recent is er een nieuw samenwerkingsverband gestart in Gorredijk.
Sociaal-cultureel werk de Opstap, Activiteitencentrum It Stee, Seniorweb, jeugdsoos X-tra en de Skans hebben besloten om meer samen te gaan werken.

Doel is, om meer mensen naar de vele activiteiten, die door voornoemde partijen in de Skans worden georganiseerd, te trekken. Zo wil men onder andere proberen om de jonge senioren meer te betrekken bij de activiteiten. Er wordt al veel gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die de partijen bieden maar het kan altijd beter!

Een van de eerste acties die wordt ondernomen, is het verbeteren van de PR die gevoerd wordt. Voorheen deden alle organisaties dit zelfstandig. Door op dit gebied meer samen te gaan werken is de verwachting, dat het rendement van de PR voor alle partijen verbeterd wordt. Ook wordt bekeken hoe, en op welke wijze, men elkaar verder kan versterken.

Daarnaast is de groep op zoek naar nieuwe ideeën qua activiteiten, die vervolgens georganiseerd kunnen worden. Hiervoor zijn ideeën uit Gorredijk e.o. meer dan welkom!

Mist u iets in Gorredijk? Loopt u al langer rond met een idee over een activiteit waar volgens u behoefte aan is? Neem dan contact op met Akke van der Spoel van de werkgroep. Dit kan via 0513-468600 of via info@skans.nl.

Ons idee is: alles is mogelijk totdat het tegendeel bewezen is!