Laatste Nieuws

Skâns heeft geen ontheffing maximaal aantal bezoekers…

Op basis van de noodverordening van Veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020 heeft de voorzitter Van Haersma Buma ontheffing verleend aan een aantal gebouwen/theaters die  van groot belang zijn voor de regio. Voor deze gebouwen/theaters geldt geen maximum van 30 personen per ruimte. Helaas zit theater de Skâns hier (voorlopig) niet bij. Er kan wel een heroverweging van de situatie komen, zodat ook de Skâns in aanmerking komt voor deze ontheffing. 

Vanaf dat het theater weer open mocht op 1 juni heeft de Skâns weer voorstellingen georganiseerd. Eerst voor 30 personen, zodat we goed konden kijken hoe we de maatregelen het beste konden toepassen. Deze kleinschalige voorstellingen hebben ons geholpen om vervolgens op een verantwoorde manier weer voldoende mensen op 1,5 meter toe te kunnen laten.  Met het maximum aantal van 110 personen konden we ons theaterprogramma dit seizoen beginnen met een zeer geslaagd theatercollege van de gebroeders Wim en Hans Anker. Helaas is direct daarna besloten dat er landelijk maar 30 personen per ruimte toegestaan zijn. Vanuit de Skâns zijn wij in druk overleg met onze gemeente om te proberen alsnog een ontheffing te krijgen, zodat we voor onze komende voorstellingen op een veilige en verantwoorde manier ons theaterprogramma kunnen aanbieden. Zodra hierover meer bekend is, zal dit op onze website gepubliceerd worden en zal dat natuurlijk ook in de SA! te lezen zijn.